Jiří Pudil, fotografie
Jiří Pudil
brněnský herec s rýmy

Obraz podomního umělce

opsáno z jednolité šedé oblohy

Obloha malířem pokojů natřená:
šedá pláň, širokým válečkem stvořená.
Oblaka v mlze své obrysy skrývají,
jeden mrak za druhým, neslyšně splývají.

Studená vichřice prohání zuřivě
lístečky ze stromů. Kabátky slušivé
zbarvené podzimem svlékají javory;
listoví drží se povětří navzdory.

Kapičky nebeské bubnují na střechu.
Pánové v kloboucích rázují ve spěchu,
tančí dál ulicí, kol světel z chodníků.
Krůpěje vody jim stékají z deštníků.

Komentáře

comments powered by Disqus