Jiří Pudil, fotografie
Jiří Pudil
brněnský herec s rýmy

Pokračování příště

lyrično skryté v metaforách

Zavírám knížku
v níž ku podivu
poslední stránka
je hned ta první
jež ještě k tomu
ani dopsaná není
končí v půli věty
jako políbení
co přijde náhle
a na dvou stech
zbylých prázdných stran
tiše se vysmívá

A na samém konci
na poslední z mnoha
prázdných stránek
výsměch už doznívá
jen ozvěnou ze dvou
posledních slov:

Pokračování příště.

Komentáře

comments powered by Disqus