Moje tvorba

Když se nikdo nedívá

niterná muzikoterapie

Dubliňané

cestopisné vyprávění z irské metropole

Na prahu

píseň říznutá pokusem o mišíkovský sound a poetiku

Zkrocený

elegie o tom, jakou moc mají ženy nad muži

FR7327

kratičké lyrično psané od okénka v letadle

Nové ráno

ještě jedna raně ranní náladovka

Brzy nad ránem

lyrický obraz ranního města

Srdce na dlani

metaforicky naturalistická báseň

Noční návštěvnice

sen, který náhodou nezmizel v propadlišti zapomnění

Sbírka

teskná báseň o zahozených a zapomenutých přítelkyních

Jaro je zpátky

optimistické vítání prvních teplých dnů

Mezi nebem a zemí

melancholické rozjímání v dešti