Jiří Pudil, fotografie
Jiří Pudil
brněnský herec s rýmy
Kouzlo nocí0:003:20
Kouzlo nocí3:20
Nejlepší holka5:30
Přicházíš2:29
Kdo se vejde na housle3:55
Zapadnem' sněhem3:57
Pod obrazem3:37
Múza moderní doby5:06
Praskla mi struna3:13
Vojáci v nás4:04
Když se nikdo nedívá4:15
Na prahu2:52
Jaro je zpátky3:25
On the Bottom of the Glass3:57
Mezi květy pelyňku3:51
Nejsem na hraní3:44
Milostné dopisy2:09
Pampeliška2:33
Cukrárna2:33
Říční romance1:33
Zapomenout3:36
Polibky na dobrou noc1:14

Obraz podomního umělce

opsáno z jednolité šedé oblohy

Obloha malířem pokojů natřená:
šedá pláň, širokým válečkem stvořená.
Oblaka v mlze své obrysy skrývají,
jeden mrak za druhým, neslyšně splývají.

Studená vichřice prohání zuřivě
lístečky ze stromů. Kabátky slušivé
zbarvené podzimem svlékají javory;
listoví drží se povětří navzdory.

Kapičky nebeské bubnují na střechu.
Pánové v kloboucích rázují ve spěchu,
tančí dál ulicí, kol světel z chodníků.
Krůpěje vody jim stékají z deštníků.